• Školská sociálna pedagogička: PhDr. Marianna Ťahlová

   Konzultačné hodiny:

   Pondelok: 13:00 – 14:00

   Streda: 13:00 – 14:00

   Podľa dohody so žiakom a zákonným zástupcom