• IT akadémia partner

    Naša škola sa zapojila v školskom roku 2021/2022 do spolupráce s IT akadémiou.
   • Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    Čítať viac
   • Mobilná aplikácia

    Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    Čítať viac
  • Novinky

     • Biela pastelka 2021

      Vážení rodičia!

      V piatok 24.09.2021 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka.

      Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pri nácviku samotnej chôdze bielou palicou, pri výučbe čítania a písania Braillovho písma, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami, optickými a technicky náročnými pomôckami, pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, upratovanie, panie, žehlenie a teda na financovanie aktivít , ktoré nevidiacim a slabozrakým ľudom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     • Oznam -TESTY

      Vážení rodičia,

      13.09.2021 (utorok) a 17.09.2021 (piatok) si môžte v našej škole vyzdvihnúť antigénové samotesty na domáce použitie pre svoje deti.

      Pokyny k vyzdvihnutiu samotestov:

      - Samotest si môže vyzdvihnúť len rodič, ktorý nahlásil záujem triednemu učiteľovi

      - Rodič dostane 5 ks samotestov a návod na použitie

     • Školský podporný tím

      Školský podporný tím je skupina odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí úzko spolupracujú pri inkluzívnej podpore potrieb detí, žiakov, zákonných zástupcov i zamestnancov školy. Členmi podporného tímu sú predovšetkým: sociálny pedagóg, kariérový a výchovný poradca, pedagogickí asistenti.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje